Izdavačka delatnost

Savremeni problemi menadžmenta u hotelijerstvu

Savremeni problemi menadžmenta u hotelijerstvu

Katica Radosavljević
Branko Mihailović
Beogradska bankarska akademija – Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, 2023.
215 str.
ISBN 978-86-7852-071-6
COBISS.SR-ID 117364489