Konkurs za upis studenata na master akadenske studije BBA i Univerziteta Azurne Obale (UCA) iz Nice, Francuska Program duple diplome

Na osnovu ugovora o saradnji koji je Beogradska bankarska akademija – Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije (BBA) zaključila sa državnim Univerzitetom Azurne Obale (UCA) iz Nice (Francuska), studentima master akademskih studija BBA omogućeno je da deo studijskog programa u trajanju od jedne školske godine pohađaju i da nakon ispunjenja ispunjenih svih obaveza steknu duplu diplomu (dve diplome) – master BBA i master UCA.

Uslovi za upis

Na master akademske studije mogu da se upišu kandidati koji su stekli visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u trogodišnjem ili četvorogodišnjem trajanju.

Na program duple diplome mogu da se upišu i studenti koji su završili master akademske studije na BBA (već stekli BBA master diplomu) u okviru programa Investiciono bankarstvo  (MIB) ili Biznis, finansije i bankarstvo (BFB).

Nakon završetka master studija stiče se akademski naziv master ekonomista, sa naznakom zvanja drugog stepena master akademskih studija iz odgovarajuće oblasti.

Za studente koji prvi put upisuju master program duple diplome na BBA godišnja školarina na studijama iznosi 6.000 (šesthiljada) evra, a plaća se u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. 

Za studente koji su već završili master program na BBA, tj. stekli BBA master diplomu i žele da steknu duplu diplomu (pored diplome BBA) UCA godišnja školarina na studijama iznosi 3.000 (trihiljada) evra, a plaća se u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

Školarina pokriva:

 • Organizaciju i realizaciju nastave prema studijskom programu koji realizuje BBA i studijskom programu koji realizuje UCA
 • Kompletnu udžbeničku literaturu potrebnu za polaganje ispita na studijskom programu koji realizuje BBA
 • Kompletnu udžbeničku literaturu potrebnu za polaganje ispita na studijskom programu koji realizuje UCA
 • Pristup biblioteci i čitaonici BBA
 • Pristup biblioteci i čitaonici UCA
 • Online pristup međunarodnim bazama naučnih časopisa i knjigama na UCA
 • Ocenu seminarskih radova
 • Polaganje ispita (do 3 puta) predviđenih studijskim programima
 • Ocenu i odbranu master rada
 • Izdavanje uverenja, prepisa ocena i diplome od strane BBA
 • Izdavanje uverenja, prepisa ocena i diplome od strane UCA.

Student se obavezuje na:

 • Pohađanje nastave u trajanju od mesec dana (jul) na UCA u Nici, online ili fizičkim prisustvom.
 • Prisustvo online predavanjima profesora UCA prema unapred definisanom rasporedu.
 • Prisustvo predavanjima gostujućih profesora UCA koja će se održati u prostorijama  BBA u terminima izvođenja nastave prema unapred definisanom rasporedu.

Posebna napomena:

Uslov za sticanje diplome UCA je prethodno stečena diploma master akademskih studija BBA (300 ESPB) i polaganje sledećih ispita na engleskom jeziku: Structured products, options and hedging strategies; Portfolio management tools and techniques; Macroeconomic analysis of international financial markets; Methods and research conferences and Seminar: preparation for recruitment interviews and management of life skills.

Postupak sprovođenja konkursa

 • prijavu na konkurs (formular na sajtu BBA) potrebno je dostaviti do12.2020. godine
 • intervju sa kandidatima obaviće se od do 21.12.2020. godine, prema objavljenom rasporedu (pred mešovitom komisijom BBA i UCA)
 • rangiranje kandidata obaviće se na osnovu prosečne ocene ostvarene na osnovnim studijama, intervjua i znanja engleskog jezika (potreban nivo B2)
 • objavljivanje rang liste 12.2020.
 • upis će se obaviti od 12. do 30.12.2020. godine od 12:00 do 17:00 časova
 • svaki student upisan na ovaj studijski program će dobiti indeks BBA i studentsku karticu UCA

Potrebna dokumenta za prijavu/upis:

 • prijava na konkurs (formular na sajtu BBA) do 21.12.2020. godine
 • diploma osnovnih / master akademskih studija (original ili overena kopija)
 • izvod iz matične knjige rođenih na medjunarodnom obrascu (original ili overena kopija)
 • fotokopija prve strane pasoša (strana sa slikom i podacima)
 • tri fotografije

Dodatne informacije: 

Zmaj Jovina 12, 11000 Beograd

Kabinet  210, II sprat

Telefoni: 011/26-31-926; 065/26-21-730;  011/26-21-730

E-mail: master@bba.edu.rs

Link UCA:

https://univ-cotedazur.fr/