Seminar iz primenjene ekonometrije

Na Fakultetu je 17. juna do 10. ujula realizovan seminar (nastava) iz primenjene ekonometrije.

Predavanja je izvodila Dragana Stanišić, doktorant Centra za ekonomska istraživanja Charles Univerziteta u Pragu.

17 jun ekonometrija 1