Međunarodna Letnja škola „International Environment and European Integration“, Rijeka, 4 – 15. jula 2022.

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci i ove godine organizuje međunarodnu Letnju školu pod nazivom «International Environment and European Integration», koja će se održati u periodu od 4. do 15. jula 2022. godine. Polaznici Letnje škole biće studenti iz brojnih evropskih zemalja i iz Republike Hrvatske, koji su zainteresovani za tematiku Evropske unije i procese evropskog integriranja te načine poslovanja na Unutrašnjem evropskom tržištu i u međunarodnom okruženju.

Letnja škola je prvenstveno namenjena studentima završnih godina preddiplomskog i diplomskog studija te studentima poslediplomskih studija iz Republike Hrvatske, EU i ostalih zemalja sveta.

Program Letnje škole sastoji se od predavanja, radionica, studijskih poseta uspešnim hrvatskim preduzećima te drugim značajnim institucijama.

Organizacija programa je uslovljena epidemiološkom situacijom te je previđeno hibridno odvijanje tj. ONLINE i ONSITE, zavisno od potreba i preferencija učesnika.

Program se u potpunosti izvodi na engleskom jeziku. Uspešnim završetkom Letnje škole, studenti stiču 6 ECTS bodova, koje mogu iskoristiti u svom daljnjem obrazovanju.

Za EFRI studente s osiguranim smeštajem, predviđen je umanjeni iznos školarine u iznosu od 100 EUR.

Prijave se vrše putem linkahttps://form.jotform.com/203493562544357

Za više informacija o Letnjoj školi posetite službenu web stranicu: https://summerschool-efri.com/

Za sva ostala pitanja na raspolaganju Vam stoje:
Voditelj EFRI Ljetne škole: Doc. dr. sc. Marko Tomljanović (marko.tomljanovic@efri.hr)
Tajnica EFRI Ljetne škole: Petra Adelajda Zaninović, mag. oec. (petra.adelajda.zaninovic@efri.hr)


EFRI
EFRI
Email