Međunarodna konferencija EKONOMSKI RAZVOJ ISTOČNE EVROPE

Fakultet je u saradnji sa WEast inicijativom 5. i 6. jula 2014. godine organizovao međunarodnu naučnu konferenciju RAZUMEVANJE EKONOMSKOG RAZVOJA ISTOČNE EVROPE

Cilj Konferencije bio je da se iz perspektive ekonomske istorije ocene mogućnosti daljeg dugoročnog ekonomskog razvoja zemalja istočne Evrope. 

Plenarna predavanja održali su istaknuti profesor ekonomske istorije Stephen Broadberry sa Londonske škole ekonomije (LSE) i vodeći ekonomista u Svetskoj banci prof. dr Branko Milanović. 

 

Na Konferenciji su tokom dva dana svoje radove izlagali naučni radnici iz 15 naučnih i univerzitetskih ustanova: Ralph Hippe i Leonard Kukić sa Londonske škole ekonomije, Filip Novokmet sa Pariske škole ekonomije, Matthias Morys sa York univerziteta, Jacob Weisdorf sa Danskog Univerziteta, Hana Nielsen sa Lund univerziteta, Mikolaj Malinowski sa Utrecht univerziteta i brojni drugi autori iz V. Britanije, Francuske, Holandije, Švedske, Nemačke, Poljske, Rusije i drugih zemalja jugoistočne Evrope i sveta. 

 Video link

 Program rada

 5 jul wbba 1     5 jul wbba 2

5 jul wbba 3