Međunarodna naučna konferencija „Zapošljavanje, obrazovanje i preduzetništvo“ (EEE 2016)

Naš fakultet je jedan od suorganizatora Pete međunarodne naučne konferencije pod nazivom „Zapošljavanje, obrazovanje i preuzetništvo“ (EEE 2016) koja će se održati od 27. do 29. oktobra 2016. godine.

Detaljnije o Konferenciji >>>