Milena Vukotić imenovana za novu članicu Izvršnog odbora UniCredit banke