Model WTO Belgrade

Pozivamo Vas da unapredite svoje pregovaračke veštine i prijavite se za učešće na prvoj simulaciji rada Svetske trgovinske organizacije na ovim prostorima, Model WTO Belgrade 2018.

Simulacija će se održati od 11. do 14. maja u prostorijama Ekonomskog fakulteta u Beogradu i Privredne komore Srbije, a tema će biti “Small and Medium Enterprises”. Četrdeset delegata će zastupati interese deset zemalja u okviru četiri komiteta:

  • SMEs and Development
  • SMEs and E-commerce
  • SMEs and Subsidies
  • SMEs and Dispute Settlement

Obezbeđene su i nagrade: za dva najbolja delegata besplatno učešće na Model WTO u Švajcarskoj i novčane nagrade od strane ISAC Fund-a!

Model WTO Belgrade je dobar način za uvežbavanje retoričkih sposobnosti, kritičkog mišljenja i sticanje znanja o funkcionisanju STO i međunarodne ekonomije. Potrebno vam je znanje engleskog jezika i motivisanost, a neophodno predznanje dobićete u materijalima za pripremu.

Kvalitet projekta do sada su prepoznali: generalni pokrovitelj – Državni sekretarijat za ekonomske poslove Švajcarske konferederacije, dok su podršku pružili i Privredna Komora Srbije, IDEAS Centre, Ekonomski fakultet u Beogradu, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, kao i više omladinskih organizacija.

Prijavite se do 20.03. na: http://modelwto-bg.rs/index.php/apply-now/ Kotizacija je 2000 RSD, a detalji o tome šta ulazi u nju se takođe nalazi na ovom linku.

Sve neophodne informacije možete pronaći na sajtu https://modelwto-bg.rs/ ili poslati e-mail na adresu k.ivanovic@modelwto-bg.rs.