Mr Jana Spasojević odbranila doktorsku disertaciju

U četvrtak, 30. juna 2016. godine mr Jana Spasojević odbranila je doktorsku disertaciju pod nazivom „Uticaj svetske ekonomske krize na evrozonu”. 

Komisiju za odbranu doktorske disertacije činili su profesori našeg fakulteta: predsednik dr Branko Živanović, mentor prof. dr Zoran Grubišić i član prof. dr Lidija Barjaktarović vanredni profesor Poslovnog fakulteta Univerziteta Singidunum u Beogradu