Mr Nikola Seneši odbranio doktorsku disertaciju

Mr Nikola Seneši odbranio je doktorsku disertaciju pod nazivom „Primena indeksnog modela procene vrednosti na portfolio kolaterala nekretnina u poslovnim bankama Srbije”, u petak, 21. decembar 2018. godine.
Komisiju za odbranu doktorske disertacije činili su profesori našeg fakulteta: mentor prof. dr Zoran Grubišić, predsednik prof. dr Periša Ivanović i član prof. dr Lidija Barjakterević redovni profesor Univerziteta Singidunum.
IMG 0703