Mr Vladimir Živanović odbranio doktorsku disertaciju

U utorak, 25. septembra 2018. godine mr Vladimir Živanović odbranio je doktorsku disertaciju pod nazivom „Upravljanje kreditnim rizikom velikih privrednih subjekata u komercijalnom bankarstvu – slučaj Srbije”.

 

Komisiju za odbranu doktorske disertacije činili su profesori našeg fakulteta: mentor dr Branko Živanović, predsednik prof. dr Periša Ivanović i član prof. dr Lidija Barjaktarović, redovni profesor Univerziteta Singidunum u Beogradu.

 

250918Vladimir Zivanovic      250918 Vladimir Zivanovoc 2