Naš fakultet i AIK Banka potpisali sporazum o saradnji

Naš fakultet i AIK Banka potpisali su sporazum o poslovnoj saradnji u cilju pružanja podrške mladima koji žele svoju karijeru da nastave u bankarskom sektoru. Saradnja dve institucije pružiće studentima mogućnost za obavljanje stručne prakse u AIK Banci, kao i podsticaj za ostvarivanje što boljih rezultata u toku studija, kroz godišnje stipendije za tri najbolja studenta.

Sa ciljem da što više mladih dobije priliku da unapredi svoja praktična znanja i veštine iz oblasti bankarstva i aktivnosti finansijske institucije, AIK Banka i BBA će organizovati zajedničke programe edukacije studenata, stručne skupove i seminare iz oblasti finansija, bankarstva i finansijskih tehnologija, pružajući kako teorijski tako i praktični okvir primene istih.