Naš fakultet i OTP banka Srbija a.d. Novi Sad zaključili ugovor o poslovnoj saradnji

Naš fakultet i OTP banka a.d. Srbija Novi Sad zaključili su Ugovor o poslovnoj saradnji koji predviđa stručnu praksu studenata, angažovanje eksperata OTP banke u izvođenju dela nastave iz užestručnih predmeta i druge oblike saradnje.