Naš fakultet i Služba za upravljanje kadrovima Vlade Republike Srbije zaključili sporazum o poslovnoj saradnji

Predsednik Fakulteta prof. dr Hasan Hanić i direktor Službe za upravljanje kadrovima Vlade Republike Srbije prof. dr Danilo Rončević potpisali su Sporazum o poslovnoj saradnji koji podrazumeva realizaciju stručne prakse naših studenata kao vid organizovane pripreme za primenu stečenih teorijskih znanja i savladavanja poslovnih veština u oblasti kojima se Služba bavi.

Detaljnije