Naš fakultet suorganizator Osme međunarodne naučne konferencije „Ekonomija integracija“ – ICEI 2023

Naš fakultet bio je suorganizator Osme međunarodne naučne konferencije „Ekonomija integracija“ –  ICEI 2023 koja je održana u Tuzli, 7. i 8. decembra 2023. godine.

U ime suorganizatora, prof. Hanić pozdravio je učesnike konferencije.

Na plenarnom panelu “Održiva ekonomija i turizam: izazovi i perspektive” učestvovao je dekan Grubišić koji je bio jedan od panelista i kome je uručena Zahvalnica.