Naš student položio CFA ispit

Još jedan naš student, Andrija Putnik, uspešno je položio CFA Level 1 ispit, i to kao student treće godine osnovnih studija i time se svrstao u grupu najmlađih kandidata na globalnom nivou koji su uspeli da polože CFA Level 1.