Našeg nekadašnjeg studenta, a sada docenta na Univerzitetu Greenwich primili su dekan i predsednik fakulteta

Naš student Uroš Delević je nakon uspešno odbranjene doktorske disertacije izabran je za docenta na Univerzitetu Greenwich. Njega su 29.11.2021. godine primili dekan Erić i predsednik Hanić i razgovarali o mogućim oblicima saradnje između našeg fakulteta i Univerziteta Greenwich kao i o angažovanju dr Delevića u izvođenju dela nastave na našem fakultetu.