Našem fakultetu dodeljeno priznanje

Ekonomski fakultet Univeziteta u Tuzli dodelio je našem fakultetu zahvalnicu za poseban doprinos i afirmaciju Ekonomskog fakulteta.