Naši profesori na naučnom forumu RUDN univerziteta

Naši profesori Darko Vuković i Dejan Erić su 17.11.2021. godine učestovali na Prvom međunarodnom naučnom forumu BRICS zemalja pod nazivom „Economics of Emerging Markets“ koja je održana na RUDN univerzitetu (Peoples’ Friendship University) u Moskvi.

Profesor Vuković je bio moderator plenarne sesije pod naslovom „Finance and Digital Transformation“ u okviru koga je jedan od panelista bio i profesor Erić sa izlaganjem na temu „Financial Innovations in the Digital Finance Era“.