Naši studenti učestvovali u radu konferencije „Future is now“

U subotu, 18.11.2017. godine naši studenti i asistentkinja Milena Lazić učestvovali su u radu konferencije „Future is now“ koju je organizovala omladinska organizacija EKOF media group Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

18 11Future is now