Našoj bivšoj studentkinji Slađani Đuković Sberbanka a.d. dodelila priznanje „Top performer za 2017. godinu“

Našoj bivšoj studentkinji Slađani Đuković Sberbanka a.d. dodelila je priznanje „Top performer za 2017. godinu“.

Povodom ovog priznanja Slađana Đuković je izjavila:

Svoju profesionalnu karijeru započela sam u investicionoj kompaniji Citadel Financial Advisory, gde sam imala priliku da se susretnem sa različitim projektima iz oblasti M&A i restrukturiranja, nakon čega sam se zaposlila u Sberbanci, gde se i danas nalazim na poziciji Viši kreditni analitičar. Znanje stečeno na fakultetu, praksama koje fakultet redovno organizuje i iskustva na dosadašnjim pozicijama u svetu finansija doprinela su da moj dosadašnji razvojni put bude ispraćen uspesima. Poslednje priznanje jeste nagrada za „Top performera za 2017. godinu“ na nivou Banke. Izuzetna je čast, u sistemu od preko 600 zaposlenih biti prepoznat i na ovaj način izdvojen. Priznanja koja dobijamo od drugih uspešnih ljudi, zavidnih karijera i respektabilnog iskustva u bankarstvu, daju nam potvrdu da je put koji gradimo dobar i da je ulaganje u sebe, najpre kroz studije, a potom i kroz rad, najbolja moguća investicija. Iz ove pozicije, kada sam u prilici da mogu da podelim svoja iskustva mlađim kolegama, istakla bih da je obrazovanje koje nudi Beogradska bankarska akademija izuzetno upotrebljivo u savremenoj bankarskoj praksi, dajući svojim studentima dobru polaznu osnovu za stvaranje uspešne karijere u budućnosti“.

Slađana Đukovic