Nina Miković odbranila doktorsku disertaciju

Nina Miković odbranila je doktorsku disertaciju pod nazivom  “Efekti restrukturiranja banaka u Republici Srbiji“ 27. decembra 2022. godine.

Komisiju za odbranu doktorske disertacije činili su prof. dr Branko Živanović, predsednik komisije, prof. dr  Dejan Erić, mentor i dr Duško Bodroža, član.