Obaveštenje – Doktorska disertacija

Datum: 21.11.2012. godine

Doktorska disertacija mr Sandre Kamenković pod nazivom „Analiza efekata ekonomske politike u Srbiji u periodu svetske ekonomske krize“ sa izveštajem komisije stavljeni su na uvid javnosti (kabinet 207).