Obaveštenje o nastavi na Fakultetu

Nastava na Fakultetu održava se prema rasporedu časova.

Studentima iz ugroženih područja izostanci će biti opravdani kao i naknadno polaganje ispita u dogovoru sa predmetnim nastavnikom