Obnovljen sertifikat o članstvu fakulteta u EURAS asocijaciji

Našem fakultetu obnovljen je sertifikat o članstvu u Evroazijskoj uniji univerziteta (EURAS) kojim se fakultetu omogućuje da ostvari sva prava, beneficije i privilegije koje pruža EURAS.

EURAS je asocijacija koja obuhvata 125 članica iz više od 50 zemalja Evrope, Azije i drugih regiona sveta, naš fakultet je član od 2013. godine.