Odbrana doktorske disertacije kandidata Svetlane Milošević

Odbrana doktorske disertacije kandidata Svetlane Milošević  pod nazivom  “Uticaj fiskalne politike na razvoj preduzetništva u Srbiji“ zakazana je za petak, 30. septembra 2022. godine u 14.30 časova u sali S1.

Komisiju za odbranu doktorske disertacije čine prof. dr Mališa Đukić, predsednik komisije, prof. dr Mirjana Radović Marković, mentor i dr Sandra Kamenković, član.