Odbrana doktorske disertacije kandidata Ljubiše Stamatovića

Odbrana doktorske disertacije kandidata Ljubiše Stamatovića  pod nazivom  Istraživanje faktora ekonomskog rasta u BRIKS zemljama“ zakazana je za četvrtak, 10. februar 2022. godine u 12:00 časova u sali S3. 

 
Komisiju za odbranu doktorske disertacije čine prof. dr Gordana Vukelić, predsednik komisije, profesor emeritus dr Hasan Hanić, mentor i dr Duško Bodroža, član.