Odbrana doktorske disertacije kandidata Nebojše Jeremića

Odbrana doktorske disertacije kandidata  Nebojše Jeremića pod nazivom „Ekonomsko – socijalni efekti reformi sistema direktnog oporezivanja građana“ zakazana je za  četvrtak, 16. jul 2020. godine u 12:00 časova.
Komisiju za odbranu doktorske disertacije čine dr Sandra Kamenković, predsednik komisije,  prof. dr Zoran Grubišić, mentor i prof. dr  Tatjana Jovanić, član.