Odbrana doktorske disertacije kandidata Srđana Milića

Odbrana doktorske disertacije kandidata Srđana Milića pod nazivom „Uticaj fiskalne konsolidacije na makroekonomske performanse – primer Crna Gora“ zakazana je za četvrtak, 15. jula 2021. godine u 14.00 časova.

Komisiju za odbranu doktorske disertacije čine emeritus prof. dr Hasan Hanić, predsednik komisije, prof. dr Zoran Grubišić, mentor i dr Aleksandar Zdravković, član.