Odbrana doktorske disertacije kandidatkinje Tijane Kaličanin

Odbrana doktorske disertacije kandidatkinje Tijane Kaličanin pod nazivom „Uticaj tržišne koncentracije na profitabilnost bankarskog sektora“ zakazana je za četvrtak, 2. septembra 2021. godine u 13.00 časova.

Komisiju za odbranu doktorske disertacije čine emeritus prof. dr Hasan Hanić, predsednik komisije, prof. dr Zoran Grubišić, mentor i prof. dr Lidija Barjaktarović, član.