Ana Vlahović odbranila doktorsku disertaciju

U utorak 25.3.2014. godine na Beogradskoj bankarskoj akademiji odbranjena je doktorske disertacije Ane Vlahović, savetnika viceguvernera Centralne banke Crne Gore za finansijsku stabilnost i platni promet, na temu „Mogućnost primene makroekonomskog modela za stresno testitranje u supervizorske svrhe“.

25 mart av 225 mart av 1