Odbranjena doktorske disertacije mr Marije Lazarević Moravčević

U ponedeljak,30.9.2013. godine u 13. časova u sali S1 Beogradske bankarske akademije – Fakulteta za bankarstvo, osiguranje i finansije  odbranjena je doktorske disertacije mr Marije Lazarević-Moravčević na temu „Faktori i pristupi u kreiranju konkurentskih strategija malih i srednjih preduzeća u Srbiji“.

30 sep mari 1 30 sep mari 2