Odbrana master rada Milene Lazić

Saradnik u nastavi na BBA Milena Lazić, odbranila je svoj master rad na temu  „Režimi deviznih kurseva sa osvrtom na režim deviznog kursa koji se primenjuje u Srbiji“, 17.9.2014. godine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.

17 sep lazic1     17 sep lazic2