Odbranjena doktorska disertacija kandidata Marine Jovović

Obaveštavamo javnost da je u petak, 10. jula 2015. godine odbranjena doktorska disertacija mr Marine Jovović pod nazivom Uloga investicionih fondova u procesu tranzicije u centralnoj i istočnoj Evropi .

Komisiju za odbranu doktorske disertacije činili su ispred BBA: predsednik, prof. dr Zoran Grubišić, mentor, dr Ismail Musabegović i član, dr Lidija Barjaktarović, vanredni profesor Univerziteta Singidunum.

10 jul mj1 10 jul mj2