Održan drugi okrugli sto „Značaj sistema osiguranja depozita za stabilnost finansijskog sistema Srbije“

U sredu, 30. oktobra 2019. godine u Narodnoj banci Srbije održan je drugi okrugli sto pod nazivom „Značaj sistema osiguranja depozita za stabilnost finansijskog sistema Srbije“ koji je organizovao naš fakultet u saradnji sa Agencijom za osiguranje depozita i Udruženjem banaka Srbije, uz podršku Narodne banke Srbije.

U ime domaćina skupa, Narodne banke Srbije, učesnicima se obratila viceguverner Dragana Stanić, a uvodnu reč dali su emeritus prof. dr Hasan Hanić, predsednik Fakulteta i predsednik Upravnog odbora Agencije za osiguranje depozita, Vladimir Šarić, predsednik Odbora direktora Agencije za osiguranje depozita i Vladimir Vasić, generalni sekretar Udruženja banaka Srbije.

U radu Okruglog stola učestvovali su predstavnici Narodne banke Srbije, Ministarstva finansija, Komisije za hartije od vrednosti, Udruženja banaka i poslovnih banaka, istaknuti stručnjaci i naučnici iz oblasti finansija, kao i visoki predstavnici agencija za osiguranje depozita Ruske Federacije, Italije i Hrvatske.

Težište rasprave bilo je izmena i dopuna Zakona o osiguranju depozita na stabilnost finansijskog sistema i na poslovanje banaka, uporednoj praksi i iskustvima drugih sistema osiguranja depozita i harmonizaciji sa Evropskim sistemom osiguranja depozita.

Okrugli sto 2        Okrugli sto 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okrugli sto 3