Održan sastanak Asocijacije ekonomskih instituta jugoistočne Evrope

U periodu od 14-17. maja održan je redovan sastanak Asocijacije instituta jugoistočne Evrope (SEEA). Na seriji događaja bili su prisutni svi članovi asocijacije – Instituta ekonomskih nauka, Ekonomskog instituta iz Zagreba, Ekonomskog instituta iz Skoplja, Ekonomskog instituta iz Sarajeva, Instituta za tržišno istraživanje iz Ljubljane i Ekonomskog instituta iz Banja Luke. Na sastanku je bio prisutan i dekan prof. dr Hasan Hanić.

14 maj 1