Održan treći okrugli sto o značaju sistema osiguranja depozita

Povodom Svetskog dana štednje, naš fakultet u saradnji sa Agencijom za osiguranje depozita i Udruženjem banaka Srbije organizovao je 4. novembra 2020. godine  onlajn okrugli sto pod nazivom „Značaj sistema osiguranja depozita za stabilnost finansijskog sistema“.

Uvodna izlaganja podneli su emeritus prof. dr Hasan Hanić, predsednik Fakulteta i predsednik Upravnog odbora Agencije za osiguranje depozita i Vladimir Vasić, generalni sekretar Udruženja banaka Srbije.

U raspravi su učestvovali istaknuti domaći stručnjaci, naučnici i predstavnici regulatornih tela i banaka.

Učesnici su govorili o doprinosu sistema osiguranja depozita, očuvanju poverenja javnosti u finansijski sistem u kriznim periodima, o uticaju pandemije na ekonomiju Republike Srbije i merama podrške bankarskog sektora građanima i privredi, kao i o uticaju izmena pravnog okvira kojim se reguliše sistem osiguranja depozita na stabilnost finansijskog sistema i podsticaj smanjenju rizika u poslovanju banaka.

 

Saopštenje za javnost