Narodna banka Srbije organizovala edukativnu tribinu

U četvrtak, 9. maja 2019. godine Edin Hanić, samostalni stručni saradnik za edukaciju korisnika finansijskih usluga Narodne banke Srbije, održao je edukativnu tribinu na teme: Transfer novca, Kako izbeći finansijske prevare i Zaštita prava korisnika finansijskih usluga.

GR3A5965          NBS0905 6