Održana kreativna radionica „Izrada biznis plana i preduzetništvo“

Na Fakultetu je 30. marta 2013. godine za učenike srednjih škola organizovana kreativna radionica „Izrada biznis plana i preduzetništvo“.

Radionicu su pohađali učenici iz sledećih srednjih škola:

 1. Ekonomsko-trgovinske škole iz Šapca,
 2. Ekonomske škole iz Čačka,
 3. Prve ekonomske škole iz Beograda,
 4. Druge ekonomske škole iz Beograda,
 5. Pete ekonomske škole iz Beograda,
 6. Ekonomske škole „Nade Dimić“ iz Zemuna,
 7. Prve beogradske gimnazije,
 8. Treće beogradske gimnazije,
 9. Desete beogradske gimnazije,
 10. Ekonomske škole „Dr Kosta Cukić“ iz Beograda,
 11. Pravno-poslovne škole iz Beograd

Sertifikate o pohađanju radionice “ Biznis plan i preduzetzništvo“ dobilo je 128 učenika.

Tokom održavanja kreativne radionice „Izrada biznis plana i preduzetništvo“ 55 učenika se prijavilo za takmičenje u izradi biznis planova.

S tim u vezi učenici koji su se prijavili treba da imaju u vidu sledeće rokove:

 •   12. april: rok za dostavljanje pisanih radova (biznis planova) slanjem na adresu office@bba.edu.rs;
 •   13. april: konačna selekcija i obaveštenje učeničkih timova-finalista koji će na završnom skupu prezentovati svoje radove;
 •   20. april: završni skup na kome će učenički timovi-finalisti u zgradi Fakulteta prezentovati svoje biznis planove i na kome će žiri izabrati najbolje radove i dodeliti nagrade.

Biznis plan može da pripremi jedan učenik ili tim do tri učenika.

Učenik odnosno tim koji osvoji prvo mesto će dobiti stipendiju u visini od EUR 3.000; drugoplasirani i trećeplasirani će dobiti stipendije od EUR 2.000 odnosno EUR 1.000 dok će ostali učesnici završnog skupa dobiti stipendije u visini od EUR 300.

Za sve dodatne informacije i pitanja, kontaktirajte nas putem telefona 011/2621-730 ili emailom na office@bba.edu.rs .

 

30 mart bpp 2 30 mart bpp 1
   
30 mart bpp 3 30 mart bpp 6
   
30 mart bpp 5 30 mart bpp 7a