Održana međunarodna naučna konferencija “Global economic trends – challenges and opportunities“

Na našem fakultetu je 28. novembra 2022. godine održana međunarodna naučna konferencija pod nazivom “Global economic trends – challenges and opportunities” koja je organizovana u saradnji sa Međunarodnom laboratorijom za finansije i finansijska tržišta Ekonomskog fakulteta RUDN Univerziteta iz Moskve, Balkanskim institutom nauka i inovacija Univerziteta Cote d’Azur iz Nice i Institutom ekonomskih nauka iz Beograda  pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete, nauke i tehološkog razvoja Republike Srbije.

Svoje naučne radove prezentovao je veliki broj eminentnih univerzitetskih nastavnika i istraživača sa fakulteta, univerziteta i naučnih instituta iz Rusije, Portugalije, Turske, Slovačke, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Srbije.

Cilj konferencije bio je da univerzitetski nastavnici i istraživači iz različitih zemalja prezentuju rezultate svojih istraživanja i razmene iskustva i ideje radi iznalaženja rešenja aktulenih problema sa kojima se privrede danas suočavaju.

RTS