Održana međunarodna naučna konferencija

5. mart 2013.

U utorak 5. marta 2013. godine, u zgradi Narodne banke Srbije,  otvorena je međunarodna naučna konferencija pod nazivom: „POST CRISIS RECOVERY“ u organizaciji Beogradske bankarske akademije – Fakulteta za bankarstvo, osiguranje i finansije i Instituta ekonomskih nauka.

Konferenciju je otvorio vice guverner Narodne banke Srbije, Veselin Pješčić. Pozdravni govor u ime organizatora konferencije održali su dekan Fakulteta prof. dr Hasan Hanić i zamenik direktora Instituta ekonomskih nauka dr Ivan Stošić.

U radu međunarodne naučne konferencije učestvovali su eminentni naučni radnici iz Francuske, Portugalije, Turske, Rumunije, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije kao i predstavnici banaka, osiguravajućih društava, Narodne banke Srbije i Komisije za hartije od vrednosti Srbije. Pored ostalih, u raspravi su učestvovali: vice-guverneri Diana Dragutinović i Ana Gligorijević, direktor Uprave za nadzor nad finansijskim institucijama Đorđe Jevtić, predsednik Komisije za hartije od vrednosti RS Zoran Ćirović, glavni ekonomista Centralne banke Crne Gore Nikola Fabris, pomoćnik ministra za finansije i privredu RS Renata Pindžo, kao i istaknuti profesor ekonomije Ljubomir Madžar.

 

5 mart naucna 15 mart naucna 2
5 mart naucna 35 mart naucna 4

 

6. mart 2013.

Drugog dana međunarodne naučne konferencije, prezentovano je više radova autora iz zemlje i inostranstva.

Kao rezultat konferencije, publikovaće se monografija od međunarodnog značaja u kojoj će biti radovi koji prođu rezenciju.

 

6 mart naucna 16 mart naucna 2
6 mart naucna 36 mart naucna 4