Održano interaktivno online predavanje „Uticaj koronavirusa na ekonomiju“

U sredu, 1. aprila 2020. godine prof. dr Zoran Grubišić održao je online predavanje u kome je izložio svoje stavove o uticaju koronavirusa na srpsku i svetsku ekonomiju.

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6652923972805513216