Online predavanje UTICAJ KORONA VIRUSA NA SRPSKU I SVETSKU EKONOMIJU

Profesor Beogradske bankarske akademije dr Zoran Grubišić održaće onlajn predavanje

UTICAJ KORONA VIRUSA NA SRPSKU I SVETSKU EKONOMIJU

 (utorak, 21. decembar 2021. u 12.00 sati)

Rok za prijavljivanje: 20. decembar do 15.00 sati

Prijavljivanje: putem upitnika

Link za pristup učesnici će dobiti sat vremena ranije na e-mail adresu navedenu u prijavi.

Dodatne informacije:  office@bba.edu.rs