Online predavanje Analiza efekata preduzetih mera ekonomske politike na razvoj svetske privrede

Profesor Beogradske bankarske akademije dr Zoran Grubišić održaće onlajn predavanje:

ANALIZA EFEKATA PREDUZETIH MERA EKONOMSKE POLITIKE NA RAZVOJ SVETSKE PRIVREDE

(utorak, 30. novembar 2021. u 12.00 sati)

Rok za prijavljivanje: 29. novembar do 15.00 sati

Prijavljivanje: putem upitnika

Link za pristup učesnici će dobiti sat vremena ranije na e-mail adresu navedenu u prijavi.

Dodatne informacije:  office@bba.edu.rs