Online predavanje ODRAZ KORONA VIRUSA NA SVETSKE BERZE

Profesor Beogradske bankarske akademije dr Ismail Musabegović održaće onlajn predavanje: 

ODRAZ KORONA VIRUSA NA SVETSKU BERZU

 (utorak, 14. decembar 2021. u 12.00 sati)

Rok za prijavljivanje: 13. decembar do 15.00 sati

Prijavljivanje: putem upitnika

Link za pristup učesnici će dobiti sat vremena ranije na e-mail adresu navedenu u prijavi.

Dodatne informacije:  office@bba.edu.rs