Počela aktuarska obuka

Na osnovu licence Narodne banke Srbije na Fakultetu se u periodu od 16. do 20. septembra 2013.

održava aktuarska obuka za polaganje ispita za sticanje licence ovlašćenog aktuara – FINANSIJSKO IZVEŠTAVANJE,

NIVO 5B.

16 sep aktuari 116 sep aktuari 2