Pomeranje početka druge kolokvijumske nedelje

Druga kolokvijumska nedelja bice realizovana od 30. novembra do 8. decembra po rasporedu koji ce biti objavljen na sajtu umesto od 23.11. do 1.12.2013.  

Kao i do sada, drugi test obuhvata gradivo koje je obradjeno do 22. novembra.

Napomena: Nastava koja je predvidjena za 11. nastavnu nedelju ce biti realizovana od 25. novembra do 29. novembra u skladu sa rasporedom časova.

Materija koja bude izlagana od 25. novembra do 29. novembra ce biti sastavni deo treceg kolokvijuma odnosno usmenog delog ispita.