Popust za predupis u prvu godinu do kraja aprila

Kandidati koji do 30. aprila 2022. godine obave predupis ostvaruju popust na školarinu za prvu godinu osnovnih akademskih studija šk. 2022/23. godine u iznosu od 10%.

Predupis će se obavljati svakog radnog dana od 9.00 do 19.00 i subotom od 10.00 do 15.00.
Detaljnije informacije:
065/2621730