Poseta profesora Hanića Službi za upravljanje kadrovima u Vladi Republike Srbije

Predsednik Fakulteta profesor Hanić sastao se sa prof. dr Danilom Rončevićem, direktorom Službe za upravljanje kadrovima u Vladi Republike Srbije. Tom prilikom su razmotrili mogućnosti uspostavljanja međusobne saradnje u domenu zajedničkog organizovanja okruglih stolova, seminara iz oblasti menadžmenta, ljudskih resursa i razvoja ljudskih potencijala kao i stručnoj praksi studenata u Službi za ljudske resurse.