Potpisan sporazum o poslovnoj saradnji sa informatičkom kompanijom Asseco SEE

Naš fakultet i Grupa Asseco SEE potpisali su 17. novembra 2015. godine Ugovor o poslovnoj saradnji koji predviđa da naši studenti kroz profesionalnu praksu steknu znanja i veštine iz oblasti elektronskog bankarstva i informacionih sistema.